OFERTA – PORTFOLIO

SZNUROWADŁA NIEPALNE (TRUDNOPALNE, OGNIOODPORNE)

Specjalistyczne sznurowadła niepalne (trudnopalne, ognioodporne) używane w Straży Pożarnej oraz branży hutniczej.